Upoznati učenike s tehnikama dinamičkog kreiranja sadržaja pomoću programskog jezika na poslužiteljskoj strani. Upoznati po prvi puta ili utvrditi znanje iz osnovnih principa programiranja.

Kao logički nastavak prošlog kolegija „Statičko oblikovanje sadržaja na mreži“, cilj prikazanog kolegija je upoznati učenika s principima programiranja što je opet logički nastavak prema punoj osposobljenosti prilagodbe postojećih animacija pokusa u STEM području te samostalnog kreiranja jednostavnijih pokusa koristeći postojeću LMS infrastrukturu.


Sadržaj predmeta: 

 • Postavljanje radne okoline, kreiranje Pozdrav svijetu programa
 • Upoznati se s PHP (organizacijom direktorija, datoteka, imenovanje varijabli, svojstava, metoda i klasa)
 • Rad s varijablama i nizovima
 • Uvjetno grananje: jednostruko (if), višestruko (switch)
 • Petlje: for, while, do while, foreach
 • Rad s funkcijama: naziv, način pristupa, primanje liste parametara, vraćanje vrijednosti, rekurzija
 • Rješavanje zadataka iz STEM područja
 • Objektno orijentirano programiranje: klasa, objekt, svojstvo, metoda, nasljeđivanje
 • Izrada API sučelja
 • Izrada aplikacije u STEM području
 • Prilagodba postojećih animacija i integriranje u vlastiti HTML CSS JS projekt