Upoznati se s sustavom za upravljanje učenjem te koristeći propisane specifikacije za odabrani

LMS tehnikama programiranja i pohrane podataka u relacijskoj bazi kreirati edukativni sadržaj

za nastavne jedinice u STEM području.


Sadržaj predmeta: 

  • Instalacija Moodle sustava
  • Izrada modula s Pozdrav svijete funkcionalnošću
  • Javascript funkcionalnost, korištenje javascript radnih okolina
  • Izrada javascript animacije
  • Rad s Moodle bazom podataka: dohvaćanje liste, entiteta, dodavanje, brisanje i promjena entiteta
  • Izrada modula animacije s funkcionalnošću spremanja podataka u bazu
  • Razvijanje LMS modula sa zadatkom iz STEM područja