Knjižnica

Ovdje možete pronaći dokumente


Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

Posebno | A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | LJ | M | N | NJ | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

J

Pitanje:

JavaScript

(Zadnji puta promijenjeno: Wednesday, 27. April 2016., 13:31)
Odgovori:

JavaScript je skriptni jezik koji je namijenjen razvoju interaktivnih HTML(HyperText Markup Language) stranica i izvršava se na strani klijenta. Uporabom JavaScripta smanjena je potreba za komunikaciju sa serverom, korisnik dobiva trenutni odziv tj. ne mora čekati da se stranica ponovno učita kako bi vidio promjene na stranici. JavaScriptom kreiramo sučelje koje reagira na korisnikove akcije tipkovnice ili miša te tako stavaramo bogatije i zanimljivije sučelje za korisnika. JavaScript je jedan od tri jezika koja svaki dobar web developer mora znati, uz HTML koji se koristi za ordeđivanje sadržaja tj. contenta na web stranici i CSS koji se koristi za definiranje stila stranice u preglednicima.

Pitanje:

jQuery

(Zadnji puta promijenjeno: Wednesday, 27. April 2016., 13:32)
Odgovori:

Što je jQuery, zašto je toliko popularan i zašto baš njemu posvetiti ovih nekoliko stranica? Većina web developera će se složiti da je jQuery jedan od najkorisnijih alata kada je riječ o izradi web aplikacija. Naime, jQuery je JavaScript biblioteka koju je John Resig predstavio 2006. godine i tako zauvijek promijenio frontend development. Pojednostavljeno, jQuery omogućuje dodavanje funkcionalnosti koje nije moguće dobiti koristeći samo čisti HTML i CSS.