Loops

domena pravoga znalca

ICT pojmovnik korištenih termina

Fakultativni predmet

Fakultativni predmet je predmet u kojem se nastava organizira za sve učenike koji to žele (ne mora svaki učenik odabrati fakultativni predmet)
– oni koji odaberu fakultativni predmet obvezni su ga pohađati cijelu školsku godinu
– izostanci se bilježe kao i na redovnoj nastavi
– fakultativni predmet ocjenjuje se prema elementima koje odredi nastavnik

Statično oblikovanje sadržaja na mreži

Označeni i stilizirani tekst u datotekama pohranjenim na poslužitelju.

Scratch

Alat za vizualni pristup programiranju

Preglednik mrežnih stranica

Izvorno engleski: Web browser. Služi za pregledavanje mrežnih stranica

Mrežna stranica

Izvorno engleski web page. Datoteka dostupna na mreži koji korisnici pregledavaju preglednikom mrežnih stranica

Mrežno mjesto

Izvorno engleski web site. Skupina međusobno povezanih datoteka na mreži koji korisnici pregledavaju preglednikom mrežnih stranica

Klijent/server arhitektura

Način komunikacije računala, tableta i pametnih telefona (klijenata) s poslužiteljem (server)

HTML

akronim: HyperText Markup Language. Označiteljski jezik koji služi za označavanje teksta na mreži. Koristeći HTML kreiraju se mrežne stranice.

CSS

Akronim: Cascading Style Sheets. Stilski jezik za definiranje izgleda mrežnih stranica

javascript

Skriptni jezik koji se izvodi unutar preglednika mrežnih stranica i omogućuje mrežnim stranicama dinamičnost na strani klijenta.

jQuery

Biblioteka javascript funkcionalnosti kreirana s ciljem pojednostavljivanja često korištenih funkcionalnosti

RWD

Izvorno engleski: Responsive Web Desing. Način kreiranja mrežnih stranica tako da se prilagođavaju različitim širinama zaslona

Dinamičko oblikovanje sadržaja na mreži

Kreiranje datoteka koje sadržaje programske instrukcije čije izvođenje u različitim uvjetima generira različiti (dinamički) sadržaj

PHP

Kratica za Hypertext Preprocessor. Programski jezik koji se izvodi na strani poslužitelja

STEM

Akronim: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Podrazumijeva područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike.

API

Akronim: Application Programming Interface. Prograsko sučelje aplikacije, skup dogovorenih pravila koja se programeri pridržavaju prilikom razvoja programske podrške.

Baze podataka

Pojam baza podataka u kontekstu razvijenih kurikuluma se odnosi na relacijske baze podataka koje su pogodne za pohranu velikih količina strukturiranih podataka.

SQL

Akronim: Structured Query Language. Sktiptni jezik za upravljanje relacijskim bazama podataka. Sastoji se on niza naredbi koje je moguće kategorizirati u podskupove naredni: Kreiranje sheme podataka (DDL), upravljanje podacima (DML), kontroliranje pristupa podacima (DCL) te kontroliranju tijeka instrukcija (TCL).

PDO

Akronim: PHP Dana Objects. Programsko sučelje za pristup bazi podataka iz PHP programskog jezika

LMS

Akronim: Learning Management System. Zajednički nazivnik za sustave koji pomažu učiteljima i učenicima u upravljanju materijalima i provjerama znanja u digitalnom obliku.

Moodle

Najrasprostanjeniji alat za upravljanje učenjem.

Hackathon

Hackathon je okupljanje razvojnih programera na jednom mjestu te rješavanje istog problema različitim pristupima