Loops

domena pravoga znalca

Kurikulumi

Statično oblikovanje sadržaja

Cilj predmeta

Upoznati učenika s tehnologijama za oblikovanje sadržaja na mreži. Koristeći tehnologije i alate s kojima se postiže trenutna vizualna povratna veza učeniku u odnosu na njegove aktivnosti na nastavi, glavni cilj je motivirati učenika na daljnji rad.

Sadržaj predmeta

 • Vizualno programiranje koristeći scratch
 • Označavanje i oblikovanje teksta koristeći HTML i CSS
 • Postavljanje sadržaja na mrežu
 • Definiranje dinamike mrežne stranice javascript funkcionalnošću
 • Definiranje dinamike mrežne stranice jQuery funkcionalnošću
 • Kreiranje mrežnih stranica prilagodljivim različitim širinama zaslona
 • Prilagodba postojećih animacija i integracija u vlastita rješenja

Dinamičko oblikovanje sadržaja na mreži

Cilj predmeta

Upoznati učenike s tehnikama dinamičkog kreiranja sadržaja pomoću programskog jezika na poslužiteljskoj strani. Upoznati po prvi puta ili utvrditi znanje iz osnovnih principa programiranja.

Sadržaj predmeta

 • Postavljanje radne okoline, kreiranje Pozdrav svijetu programa
 • Upoznati se s PHP (organizacijom direktorija, datoteka, imenovanje varijabli, svojstava, metoda i klasa)
 • Rad s varijablama i nizovima
 • Uvjetno grananje: jednostruko (if), višestruko (switch)
 • Petlje: for, while, do while, foreach
 • Rad s funkcijama: naziv, način pristupa, primanje liste parametara, vraćanje vrijednosti, rekurzija
 • Rješavanje zadataka iz STEM područja
 • Objektno orijentirano programiranje: klasa, objekt, svojstvo, metoda, nasljeđivanje
 • Izrada API sučelja
 • Izrada aplikacije u STEM području
 • Prilagodba postojećih animacija i integriranje u vlastiti HTML CSS JS project

Baze podataka

Cilj predmeta

Upoznati učenike s pojmom relacijskih baza podataka, objasniti osnovne principe dizajna baze podataka i upravljanja bazom koristeći strukturirani upitni jezik.

Sadržaj predmeta

 • Pristup problemu pohrane podataka
 • Dizajn relacijske baze podataka
 • Strukturni upitni jezik (SQL) kroz podjelu na DDL, DML, DCL i TCL
 • Naredbe za definiranje strukture baze (DDL): create, alter, drop, truncate
 • Naredbe za manipulaciju podacima (DML): select, insert, update, delete
 • Naredbe za kontrolu pristupa (DCL): grant, revoke
 • Naredbe na upravljanje transakcijama: commit, rollback
 • Pristupanje podacima u bazi koristeći PHP PDO
 • Izrada mrežne aplikacije s pohranom podataka u relacijskoj bazi

Izrada sadržaja podržana programiranjem

Cilj predmeta

Upoznati se s sustavom za upravljanje učenjem te koristeći propisane specifikacije za odabrani LMS tehnikama programiranja i pohrane podataka u relacijskoj bazi kreirati edukativni sadržaj za nastavne jedinice u STEM području.

Sadržaj predmeta

 • Instalacija Moodle sustava
 • Izrada modula s Pozdrav svijetu funkcionalnošću
 • Javascript funckionalnost, korištenja javascript radnih okolina
 • Izrada javascript animacije
 • Rad s Moodle bazom podataka: dohvaćanje liste, entiteta, dodavanje, brisanje i promjena entiteta
 • Izrada modula animacije s funkcionalnošću spremanja podataka u bazu
 • Razvijanje LMS modula s zadatkom iz STEM područja