Loops

domena pravoga znalca

Ispiti

Kako provjeravamo tvoje znanje?

Hackathon je okupljanje razvojnih programera na jednom mjestu te rješavanje istog problema različitim pristupima.
Hackathon kao sredstvo vrednovanja fakultativnog predmeta u srednjoj školi mora imati dvije komponente: usvojenost sadržaja i kreativnost. Stoga je najbolji izbor polustrukturirani Hackathon. Organizator Hackathona je naravno škola, dok je ocjenjivački žiri profesor koji izvodi nastavu fakultativnog predmeta. Učenici se natječu u timovima te je poželjno dopustiti samostalni odabir timova. Temu i kriterije za vrednovanje za Hackathon unaprijed propisuje profesor te ih objavljuje na samom početku Hackathona. Pobjednik Hackathona je onaj tim koji prema danim kriterijima osvoji najveći broj bodova. U kontekstu fakultativnih predmeta, broj bodova ostvarenim na Hackathonu definira pobjednika, međutim samo sudjelovanje na Hackathonu uz uvjet prisustva na fakultativnoj nastavi donosi učeniku status zadovoljio.

Zadatak

Za danu temu kreirati mrežno mjesto prema sljedećim zahtjevima:

 • implementirati LMS elemente razvoja modula
 • upotrijebiti naredbe za rad s Moodle bazom podataka
 • razviti LMS modul

Modul mora biti postavljen na produkcijski sustav razvijen u sklopu projekta.

Prijedlog tema

Biologija

Tvoj je zadatak razviti LMS modul „Pokretačka snaga evolucije“ obavezni elementi sadržaja su:

 • Navesti najvažnije činitelje koji pokreću evoluciju
 • Definirati mikroevoluciju te objasniti čimbenike koje unutar nje djeluju (mutacije, migracije, efekt osnivača i efekt boce)
 • Objasniti razliku između prirodne i umjetne selekcije
 • objasniti vrste prirodne selekcije
 • objasniti što su adaptacije
 • definirati specijaciju te objasniti posljedice tri vrste specijacije na populaciju
 • sukladno ciljevima hackatona za ovu razinu kurikuluma.

Matematika

Tvoj je zadatak razviti LMS modul „Elementarne funkcije“. Obavezni elementi sadržaja su:

 • nabrojati elementarne funkcije,
 • prikazati grafove osnovnog oblika tih funkcija,
 • definirati domene i slike tih funkcija
 • opisati monotonost tih funkcija
 • odrediti nultočke i ekstreme funkcija
 • objasniti pojam periodičnosti i navesti osnovni period funkcija koje su periodične
 • sukladno ciljevima hackatona za ovu razinu kurikuluma.