Scratch

Osnove HTML-a i CSS-a

Osnove javascript

Osnove jQuery

Osnove RWD

Upoznati učenika s tehnologijama za oblikovanje sadržaja na mreži. Koristeći tehnologije i alate s kojima se postiže trenutna vizualna povratna veza učeniku u odnosu na njegove aktivnosti na nastavi, glavni cilj je motivirati učenika na daljnji rad. Razumijevanje označiteljskog (HTML), stilskog (CSS) i skriptnog (javascript) jezika za oblikovanje sadržaja na mreži preduvjet je za kasnije kompleksnije procese kreiranje sadržaja na mreži pomoću programskog jezika na server strani, korištenje baza podataka kao i implementaciju koda u postojeće sustave putem propisane dokumentacije njihovih modula. Uređivanje sadržaja na mreži podliježe tehnološkim, kulturološkim i trendovskim utjecajima, stoga je nužno razumjeti kreiranje dinamičnosti na klijentskoj strani te primijeniti principe razvoja prilagodljivih mrežnih stranica.


Sadržaj predmeta: 


 • Vizualno programiranje koristeći Scratch
 • Označavanje i oblikovanje teksta koristeći HTML i CSS
 • Postavljanje sadržaja na mrežu
 • Definiranje dinamike mrežne stranice javascript funkcionalnošću
 • Definiranje dinamike mrežne stranice jQuery funkcionalnošću
 • Kreiranje mrežnih stranica prilagodljivim različitim širinama zaslona
 • Prilagodba postojećih animacija i integracija u vlastita rješenja

Upoznati učenike s tehnikama dinamičkog kreiranja sadržaja pomoću programskog jezika na poslužiteljskoj strani. Upoznati po prvi puta ili utvrditi znanje iz osnovnih principa programiranja.

Kao logički nastavak prošlog kolegija „Statičko oblikovanje sadržaja na mreži“, cilj prikazanog kolegija je upoznati učenika s principima programiranja što je opet logički nastavak prema punoj osposobljenosti prilagodbe postojećih animacija pokusa u STEM području te samostalnog kreiranja jednostavnijih pokusa koristeći postojeću LMS infrastrukturu.


Sadržaj predmeta: 

 • Postavljanje radne okoline, kreiranje Pozdrav svijetu programa
 • Upoznati se s PHP (organizacijom direktorija, datoteka, imenovanje varijabli, svojstava, metoda i klasa)
 • Rad s varijablama i nizovima
 • Uvjetno grananje: jednostruko (if), višestruko (switch)
 • Petlje: for, while, do while, foreach
 • Rad s funkcijama: naziv, način pristupa, primanje liste parametara, vraćanje vrijednosti, rekurzija
 • Rješavanje zadataka iz STEM područja
 • Objektno orijentirano programiranje: klasa, objekt, svojstvo, metoda, nasljeđivanje
 • Izrada API sučelja
 • Izrada aplikacije u STEM području
 • Prilagodba postojećih animacija i integriranje u vlastiti HTML CSS JS projekt

Dosadašnji moduli obradili su osnovne postupke u kreiranju statičkog i dinamičnog oblikovanja sadržaja na mreži, ali se nisu pozabavili dugotrajnom pohranom podataka. Cilj ovog modula biti će upoznati učenike s principima oblikovanja i kreiranja strukture podataka te manipulacije podacima koristeći relacijsku bazu podataka. Tako kreiranim podacima pristupa se PHP programskog jezika, podaci se označavaju HTML oznakama te oblikuju CSS svojstvima. 


Sadržaj predmeta: 

 • Pristup problemu pohrane podataka
 • Dizajn relacijske baze podataka
 • Strukturni upitni jezik (SQL) kroz podjelu na DDL, DML, DCL i TCL
 • Naredbe za definiranje strukture baze (DDL): create, alter, drop, truncate
 • Naredbe za manipulaciju podacima (DML): select, insert, update, delete
 • Naredbe za kontrolu pristupa (DCL): grant, revoke
 • Naredbe za upravljanje transakcijama: commit, rollback
 • Pristupanje bazi podataka koristeći PHP PDO
 • Izrada mrežne aplikacije s pohranom podataka u relacijskoj bazi

Upoznati se s sustavom za upravljanje učenjem te koristeći propisane specifikacije za odabrani

LMS tehnikama programiranja i pohrane podataka u relacijskoj bazi kreirati edukativni sadržaj

za nastavne jedinice u STEM području.


Sadržaj predmeta: 

 • Instalacija Moodle sustava
 • Izrada modula s Pozdrav svijete funkcionalnošću
 • Javascript funkcionalnost, korištenje javascript radnih okolina
 • Izrada javascript animacije
 • Rad s Moodle bazom podataka: dohvaćanje liste, entiteta, dodavanje, brisanje i promjena entiteta
 • Izrada modula animacije s funkcionalnošću spremanja podataka u bazu
 • Razvijanje LMS modula sa zadatkom iz STEM područja