Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i principima u psihologiji; razlikovanje čimbenika, pojava, procesa i psiholoških zakonitosti koji mogu utjecati na ponašanje i psihičke procese kako bi mogli bolje razumjeti sebe, druge i društvo u cjelini. Upoznavanje sa metodama istraživanja u psihologiji kao i sa tehnikama ispitivanja pamćenja, inteligencije i ličnosti.

Ovdje se nalaze sve informacije vezane za predmet "Informatika" za 3. razred:

  • nastavni materijali
  • obavijesti
  • testovi