Prenjeti osnovna znanja iz bioloških procesa koja karakteriziraju živi svijet.


Nastavne cjeline unutar predmeta: 

 • Biologija - znanost o životu
 • Postanak i razvoj života na Zemlji
 • Kemijska osnova života
 • Stanice - otkriće, raznolikost i građa
 • Energija i životni procesi
 • Životni i stanični ciklus eukariota
 • Od stanice do mnogostaničnog organizma

Prenjeti osnovna znanja iz bioloških procesa koja karakteriziraju živi svijet.


Nastavne cjeline unutar predmeta: 

 • Biologija - znanost o životu
 • Postanak i razvoj života na Zemlji
 • Kemijska osnova života
 • Stanice - otkriće, raznolikost i građa
 • Energija i životni procesi
 • Životni i stanični ciklus eukariota
 • Od stanice do mnogostaničnog organizma