Loops

domena pravoga znalca

Projekt

Projekt je financiran sredstvima iz poziva "Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini"
Cilj projekta:

Projekt ima za cilj izradu kurikuluma fakultativnih predmeta objedinjenih pod nazivom "ICT znanstveni laboratorij" temeljen na analizama potreba, ishodima učenja i modernim metodama rada te jačanju kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama Gaudeamus i Pitagora za provođenje modernih obrazovnih programa usmjerenih na povećanje kompetencija učenika u STEM i ICT predmetima.

Projekt ICT Znanstveni laboratorij rezultirao je izradom modernog i ciljanog programa fakultativnih predmeta:
  • Statično oblikovanje sadržaja na mreži
  • Dinamično oblikovanje sadržaja na mreži
  • Baze podataka
  • Izrada sadržaja podržana programiranjem
Navedeni predmeti bit će od školske godine 2016/17. dostupni svim školama putem platforme za učenje na daljinu razvijene za potrebe provedbe ovog projekta.
Vrijednost projekta:

948,632.08 kn, - financiran iz fonda ESF
Razdoblje provedbe projekta:

10/2015-10/2016
Voditelj projekta: Ivica Zelić

ivica.zelic1@skole.hr